Fotobielenie zubov

 

NOVÁ LEGISLATÍVA

Od 30.10.2012 platí v členských štátoch Eurúpskej únie  nová legislatíva týkajúca sa bezpečnosti bielenia zubov. Táto upravuje koncentráciu peroxidu v kozmetických prípravkoch na 0,1 - 6,0% za podmienky, že výrobky nebudú voľne dostupné pre spotrebiteľov. Na základe uvedeného, bielenie zubov v takejto koncentrácii peroxidu môže vykonávať len zubný lekár.

Bližšie info: Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Viac info: ÚVZSR

© 2011 esthetique-centrum.sk